Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...16.09.2009

 

            Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” przypomina o zbliżającym się konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, działanie 1.1.6 – Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw.

 

            W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż planowany termin ogłoszenia konkursu jest na dzień 15 października 2009r. Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorców, których inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

W rozumieniu jednostki zarządzającej konkursem dużym przedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca powyżej 250 pracowników lub realizująca roczny obrót powyżej 50mln EUR lub posiadająca całkowity roczny bilans powyżej 43mln EUR. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest zależne od innych w postaci udziałów lub głosów, których udział waha się pomiędzy 25%-50% to proporcjonalnie do tego udziału należy powyższe wskaźniki obliczać sumując dane Państwa firmy i proporcjonalnie udziałowca. Jeśli udział ten jest powyżej 50% to do weryfikacji statusu firmy sumujemy dane Państwa firmy i udziałowców w 100%.

 

Wartość możliwego do uzyskania dofinansowanie to kwota od 300tys zł do 4mln zł na jeden projekt, przy czym wartość kosztów kwalifikowanych całego projektu nie może przekroczyć 8 mln zł.

 

Realizowane przez Państwa projekty mogą dotyczyć wdrażania i zakupu do firmy nowych, niestosowanych do tej pory w regionie metod produkcji (innowacja procesowa) lub dostarczanie nowych ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczącej organizacji firmy (innowacja organizacyjna).

 

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Fundacja na Państwa życzenie jest w stanie przygotować dokumentację projektu oraz prowadzić jego ocenę i rozliczanie do momentu zwrotu dotacji na konta Państwa firmy.

 

Pracownicy Fundacji posiadają długoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na rzecz przedsiębiorców, co gwarantuje profesjonalne i możliwie skuteczne aplikowanie o dotacje.

 

Jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem i w ramach działań statutowych (nieodpłatnie) określić czy Państwa przedsiębiorstwo i planowana inwestycja wpisują się w zasady konkursu o dotacje.

 

Zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem Fundacji, Panem Pawłem Rutkowskim w celu pozyskania dokładniejszych informacji lub w celu umówienia spotkania. (pawel@frr.olsztyn.pl, 089-5270898)

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009