Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...
2009-05-04

Nazwa zamawiającego

Typ przedsięwzięcia – krótki opis

Termin realizacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dla Zespołu Szkół Mechatroniczno - Elektrycznych (projekt otrzymał dofinansowanie w  ramach RPO WiM, Działanie 3.1)

Styczeń 2009

Urząd Miasta Bartoszyce

Przeprowadzenie procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (w tym przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko) do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Bartoszyc

Czerwiec 2009

Urząd Miasta Orneta

Przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Ornety

Maj 2009

Urząd Miasta Dobre Miasto

Przeprowadzeni aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Dobrego Miasta

Przeprowadzenie procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (w tym przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko) do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Dobrego Miasta

Lipiec 2009

Urząd Miasta Dobre Miasto

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury” (projekt otrzymał dofinansowanie w  ramach RPO WiM, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast)

Wrzesień 2009

Urząd Miasta Dobre Miasto

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja budynku magazynowego na Stodołę Kultury w Dobrym Mieście” (projekt otrzymał dofinansowanie w  ramach RPO WiM, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast)

Wrzesień 2009

Urząd Miasta Olsztyn

Przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Olsztyna.

Czerwiec 2009

Urząd Miasta Olsztyn

Przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Projektu Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn

Listopad 2009

Urząd Miasta Olsztyn

Opracowanie Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015.Działanie 4.3.Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Grudzień 2009

Urząd Miasta Olsztyn

Przygotowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015.Działanie 4.3.Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Grudzień 2009


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009