Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... 

Witamy w naszym serwisie!!

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością fundacji, historią naszych działań oraz planami naszej organizacji.

Wszelkie informacje związane z działaniami, które fundacja podejmuje lub zamierza podjąć będą dostępne na naszych stronach internetowych.

W naszym serwisie będziemy również udostępniać niezbędne materiały, dokumenty związane z realizowanymi projektami, tak abyście Państwo w każdej chwili mieli do nich łatwy i szybki dostęp.

Fundacja zamierza do swoich działań pozyskiwać  partnerów, o czym będziemy na bieżąco informawać w panelu "partnerzy" oraz szerzej w panelu "współpraca".

Jednocześnie na naszej stronie internetowej będziemy promować firmy z regionu Warmii i Mazur, które w jakiś sposób z nami współpracowały lub według naszej oceny są godne uwagi.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju regionu Warmia i Mazury, a w szczególności:

  1. inicjowania, wspomagania i prowadzenia działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy
  2. inicjowania i wspierania działań na rzecz tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach
  3. inicjowania akcji na temat podniesienia wiedzy o Unii Europejskiej
  4. inicjowania i wspierania wszelkich działań związanych z maksymalnym wykorzystaniem funduszy  dotacyjnych pochodzących z Unii Europejskiej
  5. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań na rzecz podnoszenia jakości wyrobów i usług producentów na Warmii i Mazurach
  6. wspierania i prowadzenia działalności naukowo technicznej, oświatowej i kulturalnej
  7. inicjowania i wspierania działań w zakresie ochrony środowiska.
  8. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  9. wspierania rozwoju samorządów lokalnych
  10. wspierania rozwoju obszarów wiejskich


ZESPÓŁ FUNDACJI

Pracownicy zatrudnieni na stałe w Fundacji

Prezes Zarządu: Jacek Błoniecki
Dyrektor Fundacji: Paweł Rutkowski
Księgowa: Anna Graczkowska
Informatyk Wojciech Suchowiecki

 

ZESPÓŁ DS PROJEKTÓW EFS

Lider zespołu EFS : Magdalena Warno
Asystent ds projektów EFS: Agnieszka Proć
   
   

Koordynatorzy lokalni w ramach projektu SPO RZL 1.4

mazowieckie: Elżbieta Słupska
kujawsko-pomorskie: Karolina Van Laere
łódzkie: Katarzyna Hanke
wielkopolskie: Agnieszka Horab
świętokrzyskie: Aleksandra Ciopińska
podlaskie: Wojciech Pappai
dolnośląskie: Alina Siulborska
zachodniopomorskie: Barbara Leszczyńska
lubelskie: Tomasz Małecki
opolskie: Jadwiga Silarska
śląskie: Anna Śmigielska
podkarpackie: Anna Banaś
małopolskie: Stanisław Myjak
pomorskie: Marzena Haza
lubuskie: Malgorzata Warszawska
warmińsko - mazurskie: Jan Błoniecki

Archiwum


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009