Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... "Kobieca Akademia Zarządzania Turystyką"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_________________________________________________________________________

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury”

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE SZKOLENIOWYM W RAMACH POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSĘBIORSTW

„KOBIECA AKADEMIA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ"

Realizowanym w terminie od 01.09.2013r do 31.03.2014r w ramach POKL Priorytet VII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i ich pracowników (w roz art.2 ustawy z dn 26.06.1974r KP) z obszaru województwa lubuskiego.

Grupę docelową stanowią  kobiety   zatrudnione w MŚP na stanowiskach kierowniczych  lub prowadzące działalność gospodarczą w branży turystycznej.

Szkolenia będą realizowane w dwóch ośrodkach:

Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim .

Czas realizacji : październik 2013r. - luty 2014r.

W każdym z 2 ośrodków przeszkolonych zostanie 30 kobiet

-2 grupy szkoleniowe po 15 osób każda.

Zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie

w formie dziewięciu 2-dniowych zjazdów,8h/dzień - 16h/zjazd .

RAMOWE PROGRAMY SZKOLEŃ:

 1.Tworzenie systemu szkoleń i polityki rozwoju pracowników (32h):
- planowanie strategii rozwoju pracowników, projektowanie szkoleń ,identyfikacja potrzeb   szkoleniowych pracowników, a rozwój firmy, ocena efektywności szkoleń, zapobieganie zagrożeniom dla rozwoju prac
 2.Tworzenie strategii zarządzania wiekiem (ZW) i różnorodnością w firmie (32h/):
- zarządzanie różnorodnością ,a ukryty potencjał firmy
- zarządzane wiekiem pracowników
- dobre praktyki wykorzystania potencjału różnorodności wiekowej pracowników
- budowa indywidualnych planów rozwojowych  pracowników w ramach strategii zarządzania wiekiem
- przygotowanie firmy i pracowników do odejścia na emeryturę
 3.Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu; tworzenie strategii  innowacji w przedsiębiorstwie (CSR) (32h).
 4.Ekoturystyka(32h):
 Proekologiczne rozwiązania w zakresie:
- oczyszczania ścieków
- oszczędzania energii
- przetwarzania odpadów
 5.Kompetencje społeczne i trening umiejętności społecznych (16h):
- techniki komunikacyjne, skuteczność i asertywność
- psychologia podejmowania decyzji
- autoprezentacja-radzenie sobie ze stresem
- współpraca i komunikacja w grupie

ZAPEWNIAMY:
- kadrę profesjonalnych trenerów

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- materiały szkoleniowe

- catering (serwis kawowy, obiad)

- zwrot kosztów noclegu dla dojeżdżających

 

KIEROWNIK PROJEKTU:

PANI DONATA KARWACKA

telefon -695 142 083 

e-mail: donata.karwacka@wp.pl lub donata@frr.olsztyn.pl


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt