Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... 

"Strefa Menedżerek" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Województwem Łódzkim.

__________________________________________________________________________________________________

 

♦ Rekrutacja do projektu rozpoczęta   15-02-2012

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie "Strefa Menedżerek" prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do Biura Projektu (Biuro EVILLAGE.PL, ul.Sienkiewicza 13 IVp., 90-113 Łódź, tel.603-688-286) osobiście lub drogą pocztową.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Do pobrania, lub otrzymać w Biurze Projektu

Zapytanie ofertowe   05-03-2012

Zapytanie oferowe na wykonanie usługi konferencyjno-gastronomicznej w ramach projektu "Strefa Menedżerek" wspołfinansowanego przez Unię Europejską - CPV:55000000-0, 55120000-7.

Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" zwraca się z zapytaniem o cenę  wykonania usługi konferencyjno-gastronomicznej dla 60 osób. Szegółowy opis zamówienia w  Zapytaniu ofertowym do pobrania.

 

♦ Planowany termin rozpoczęcia zajęć z ICT do 2 grup uczestniczek   30-03-2012

Wszystkie Panie , które ukończyły 50 rok życia mogą rozpocząć zajęcia z zakresu zdobycia i doskonalenia wiedzy z obsługi komputera . Planowane rozpoczęcie zajęć dla 2 grup to 12-13 maj 2012 rok, goodzina 9.00.

Miejsce szkolenia to Łódź ulica Zgierska 69 , w ośrodku DWA ŚWIATY.

Chętne kobiety zapraszamy do zgłaszania swojego udziału bezpośrednio do Fundacji za pośrednictwem e-maila : sekretariat@frr.olsztyn.pl  lub telefonicznie 895270898 lub kontakt w biurze projektu w Łodzi i osobą reprezentującą projekt w Łodzi pod telefonem 603688286.

 

♦ WYJAŚNIENIE 30-03-2012

Informujemy, że uczestnikami projektu mogą być kobiety,powyżej 18 roku życia, zatrudnione w zakładach pracy z terenu województwa łódzkiego. Osoby powinny pełnić kierownicze funkcje. W związku z wieloma zapytaniami jednoznacznie wykluczamy możliwość uczestnictwa w projekcie kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne. Jednocześnie informujemy, iż beneficjentami szkoleń moga byc pracownicy zatrudnieni zaowno na umowę o pracę jak i umowę zlecenia lub o dzieło.

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Strefa Menedżerek" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi