Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... 

"Strefa Menedżerek" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Województwem Łódzkim.

__________________________________________________________________________________________________

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia  i Mazury”, z dniem 1 luty 2012r. rozpoczęła realizację projektu  "Strefa Menedżerek”,  w ramach którego zaplanowane jest udzielenie wsparcia pracownikom mikro, malych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łodzkiego na szkolenia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania oraz marketingu u 60 kobiet w wieku 18-64 lat ( wtym min. 18 w wieku 50+) zajmujących stanowiska menedżerskie/kierownicze w woj. łodzkim poprzez udział w Projekcie który odbywać się będą od II.2012 do IX.2012r.

 

W ramach projektu „Strefa Menedżerek” przewidziana jest realizacja szkoleń z zakresu:

1. Podwyższania umiejętności ICT dla osób powyżej 50 roku życia (3 zjady weekendowe/grupa)

  • Minimalny zakres tematyczny: Internet, poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje mutimdeialne)

2. Marketingu w sprzedaży B2B i B2C (2 zjazdy weekednowe/grupa)

  • Minimakny zakres tematyczny: Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem, zzawansowane zasady perswazji -   wywierania wpływu - negocjacji w sprzedaży, czynniki od ktorych zależy wybor technik sprzedaży (w tym praktyczne prezentacje i ćwiczenia)

3. Zarządzania działem sprzedaży (2 zjazdy weekendowe/grupa)

  • Minimakny zakres tematyczny: Budowanie przewagi konkurencyjnej, strategiczne planowanie sprzedazy i prospecting, zarządzanie zespolem sprzedaży, coaching i mentoring zespołu handlowego

 

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNE. Szkolenia będą realizowane w okresie kwiecień-sierpień 2012r. w formie weekendowych (dwudniowych) zjazdów. Zjazdy będą realziowane srednio co 3 tygodnie.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce do pobrania) w Biurze Projektu w Łodzi: EVILLAGE.PL, ul.Sienkiewicza 13 IVp., 90-113 Łódź, tel. +48 603-688-286

 

Osoby zainteresowane szczegółami realizowanego projektu proszone są o kontakt telefoniczny z projektodawcą pod nr (89)527 08 98 lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@frr.olsztyn.pl


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Strefa Menedżerek" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi