Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...
Zapoznaj się z naszą ofertą2009-05-26

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy przygotowaniu aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE, wdrażanych zarówno przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. jak i sam Urząd Marszałkowski.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu wniosków unijnych dla przedsiebiorców, samorządów, jst i ich jednostek budżetowych, szkół publicznych i prywatnych.
 Projekty tworzone w ostanim półroczu przy naszym udziale dotyczyły następujących konkursów RPO Warmia i Mazury: 1.1.5, 1.1.7 , 1.1.9, 2.1, 3.1, 3.2, RPO Mazowsze: 1.5, a już teraz przygotowujemy aplikacje dla naszych klientów na działanie 4.2 RPO WiM (Rewitlizacja miast)

Tylko w jednym konkursie (działanie 1.1.9) przedsiębiorcy z naszego regionu zlecili nam pozyskanie ponad
5 mln złotych
obdarzając nas pełnym zaufaniem.

 

W skład oferty wchodzi:

  • analiza firmy/wnioskodawcy pod kątem dostępności środków UE (nieodpłatnie)
  • analiza i ocena koncepcji projektu pod kątem możliwości finansowania inwestycji (nieodpłatnie)
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE przed rozpoczęciem aplikowania o środki (nieodpłatnie)
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji konkursowej (wniosek+studium wykonalności/biznesplan+załączniki)
  • możliwość zlecenia wykonania dokumentacji środowiskowej
  • obsługa procesu pozyskiwania dofinansowania, aż do momentu wpłynięcia środków na konto beneficjenta!!
  • opłata uzależniona od wyniku

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009