Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...  http://www.parp.gov.pl/ - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytucja Koordynyjące wszelkie działania związane z przekazywaniem srodków finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i wpsierania przedsiębiorczosci w Polsce.
  http://www.wmarr.olsztyn.pl/wmarr/ - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF)
  http://www.arimr.gov.pl/ - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich.
  http://www.agro-info.org.pl/index/ - Agro-Info
Serwis informacyjny powstał w ramach działań Programu Agro-Info, realizowanego w latach 2001-2004 na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Ma on ułatwić poszukiwanie wiadomości dotyczących różnych inicjatyw związanych z integracją europejską, rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Polsce i jest częścią systemu, dostarczającego rolnikom i społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im sprawne funkcjonowanie w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
  http://www.minrol.gov.pl/ - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   http://www.efs.gov.pl/ - Europejski Fundusz Społeczny
   zapytanie ofertowe
   
   
   


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009