Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... 

"Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________

 

MATERIAŁY ZE ZJAZDÓW:

 

19/20-05-2011

KUMUNIKACJA

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOSC

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI

05/06-05-2011

ETYKIETA cz 1

ETYKIETA cz 2

MANIERY

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

19/20-04-2011

STRES

ASERTYWNOSC

PRZEWAGA KONKURENCYJNA I MARKETING

07/08-04-2011

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

ZARZADZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

24/25-03-2011 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA.ppt

KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU 1

KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU 2

UMIEJĘTNOSCI INTERPERSONALNE

10/11-03-2011

1. Efektywne i wydajne prowadzenie firmy - Motywowanie, rozwiązywanie problemów i konfliktów w firmie

Prowadzący Paweł Koch

PRZYWÓDZWTO I MOTYWACJA

KONFLIKT W MIEJSCU PRACY

2.Kształtowanie kultury obsługi klienta -

Prowadzący Piotr Proć

OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA KLIENTA  CWICZENIA

 

 

24/25-02-2011

1. Efektywne i wydajne prowadzenie firmy - ZARZĄDZANIE CZASEM

Prowadzący Paweł Koch

CZAS NA PODSUMOWANIE

WZÓR NA ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE

ZASADA PARETO

2.Prowadzenie korespondencji biurowej, obieg dokumentów

Prowadzący Miroslaw Marszelewski

3.Techniki organizacji pracy biurowej

Prowadzący Dorota Opolska

 

17/18-02-2011

1. Efektywne i wydajne prowadzenie firmy – PRZYWÓDZTWO

Prowadzący Pawel Koch

PRZYWODZTWO

2. Zagadnienia prawne związane z pracą administracyjną

Prowadząca mecenas Halina Domańska

 KODEKS PRACY 2011

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 

1. Formularz decyzji przyjęcia do projektu

2.FORMULARZ ZGLOSZENIA PRZEDSIEBIORSTWA

3.FORMULARZ INFORMACJI PRFZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ

4.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRACOWNIKA

5.OSWIADCZENIE O SPELNIANIU KRYTERIOW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-

6.OSWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIEBIORSTWA-

7.ZASWIADCZENIE O WYSOKOSCI WYNAGRODZENIA

8.ZASWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU-

9.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH -

10.REGULAMIN REKRUTACJI

11.REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.