Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje..."Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

__________________________________________________________________________________________________

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia  i Mazury” realizuje projekt „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy”,  w ramach którego zaplanowane jest udzielenie mikro i małym przedsiębiorstwom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pomocy publicznej na szkolenie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

            Celem niniejszego projektu jest zdobycie wiedzy i nowych umiejętności w ramach organizacji i prowadzenia prac biurowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
           
            Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele mikro i małych przedsiębiorstw, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w tych przedsiębiorstwach, zwłaszcza na stanowiskach biurowych, i których pracodawca oddeleguje do uczestnictwa
w szkoleniu w ramach godzin pracy*.
 
Projekt skierowany jest w szczególności do kobiet.
 
Program szkolenia obejmuje łącznie 196 godzin, a jego plan ramowy przedstawia się następująco:
 
MODUŁ I – biurowy
 
 1. Zagadnienia prawne związane z pracą administracyjną (16h)
                                                                                             Prowadzący : Halina Domańska
 1. Techniki organizacji pracy biurowej (8h)
 2. Obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych (8h)
 3. Prowadzenie korespondencji biurowej, obieg dokumentów (8h)
 4. Kształtowanie kultury obsługi klienta (8h)
 5. Komunikacja telefoniczna i pisemna (8h)
                                                                                                                     RAZEM: 56h
 1. Zarządzanie czasem (8h)
 2. Umiejętności interpersonalne (8h)
 3. Radzenie sobie ze stresem, asertywność (8h)
RAZEM: 24h
 1. Savoir-vievre, reguły obyczajowe, etykieta biznesu (16h)
RAZEM: 16h
 
 
MODUŁ II – komputerowy
 
 1. Podstawy technik informatycznych (8h)
 2. Użytkowanie komputerów (8h)
 3. Przetwarzanie tekstów (16h)
 4. Arkusze kalkulacyjne (16h)
 5. Bazy danych (16h)
 6. Grafika menedżerska i prezentacje (16h)
 7. Usługi w sieciach informatycznych (16h)
                                                                                         RAZEM: 96h
 
Po odbyciu się wszystkich zajęć realizowanych w ramach modułu komputerowego, uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu zewnętrznego ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
 
Zajęcia odbywać się będą w Hotelu Wileńskim, ul. Ryszarda Knosały 5, 10-015 Olsztyn, w systemie dwunastu zjazdów dwudniowych, odbywających się w dni pracujące (czwartek-piątek), średnio co dwa, trzy tygodnie.
 

Harmonogram zjazdów przedstawia się następująco:

MODUŁ I – biurowy
 
 1. 16-17 września 2010
 2. 30 września – 01 października 2010
 3. 14-15 października 2010
 4. 21-22 października 2010
 5. 27-28 października 2010
 6. 18-19 listopada 2010
 
MODUŁ II – komputerowy
 1. 02-03 grudnia 2010
 2. 16-17 grudnia 2010
 3. 06-07 stycznia 2011
 4. 13-14 stycznia 2011
 5. 27-28 stycznia 2011
 6. 10-11 lutego 2011
 • 17-18 lutego 2011 - egzamin ECDL Core
 • 24 lutego 2011 – egzamin poprawkowy ECDL Core

Organizator zapewnia całkowicie bezpłatnie:

 - wyżywienie,
- przerwy kawowe,
- nocleg dla osób spoza Olsztyna,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 

 

 

Realizator projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury”
 
Biuro projektu:
Olsztyn 10-116, ul. Ratuszowa 5
tel.: (89)527 08 98
fax: (89) 523 69 85
e-mail: sekretariat@frr.olsztyn.pl
www: http://frr.olsztyn.pl/projekty-efs
 
 
* Uczestnikami szkolenia mogą być:
- bezpłatnie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w dziale związanym z finansami w mikro lub małym przedsiębiorstwie, które pracodawca skieruje do uczestnictwa
w szkoleniu w ramach godzin pracy. W tym przypadku wkładem własnym przedsiębiorcy
w szkolenie pracownika jest właśnie oddelegowanie go w ramach godzin pracy.
- właściciele mikro i małych przedsiębiorstw – z dopłatą – 924, 92 zł – gdzie część dofinansowana przez UE to 4 624,69 PLN. W tym przypadku nie ma możliwości zaliczenia wkładu własnego w postaci oddelegowania w ramach godzin pracy z zachowaniem wynagrodzenia, zatem konieczna jest dopłata.
 

wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie."