Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... 

"Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

__________________________________________________________________________________________________  

 

♦ Egzamin poprawkowy ECDL Core - OSTATNI TERMIN!  04-03-2011

           Szanowni Państwo, przypominamy, że w poniedziałek, 7 marca 2011r. odbędą się ostatnie egzaminy poprawkowe ECDL Core. Rozpoczną się one o godzinie 12:00 w WM ZDZ przy ulicy Mickiewicza 5 w Olsztynie. 

 

♦ Egzamin poprawkowy ECDL Core   02-03-2011

           Szanowni Państwo, przypominamy, że drugi termin egzaminów poprawkowych został wyznaczony na czwartek, 03.03.2011r. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że egzaminy rozpoczną się o godzinie 15:00 w WM ZDZ przy ulicy Mickiewicza 5 w Olsztynie.

 

♦ Egzamin poprawkowy ECDL Core   25-02-2011

           Szanowni Państwo, przypominamy, że w poniedziałek, 28 lutego 2011r. odbędą się pierwsze egzaminy poprawkowe ECDL Core. Rozpoczną się one o godzinie 11:30 w WM ZDZ przy ulicy Mickiewicza 5 w Olsztynie. 

 

♦ Egzamin ECDL Core   24-02-2011

           Szanowni Państwo, przypominamy, że jutro o godzinie 10:00 w WM ZDZ (ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn) rozpoczyna się druga część egzaminu ECDL Core (Moduł IV, V, VI, VII). Obecność obowiązkowa!

 

♦ Egzamin ECDL Core   23-02-2011

           Szanowni Państwo, przypominamy, że jutro o godzinie 10:00 w WM ZDZ (ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn) rozpoczyna się pierwsza część egzaminu ECDL Core (Moduł I, II, III). Obecność obowiązkowa!

 

♦ Egzamin ECDL Core   21-02-2011

            Informujemy, że w dniach 24-25 lutego 2011r., w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Mickiewicza 5 w Olsztynie, odbędzie się egzamin zewnętrzny ECDL Core.

  

♦ Egzamin    15-02-2011

            Informujemy, że na najbliższym zjeździe szkoleniowym, w piątek (18.02.2011r.) o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin wewnętrzny na zakończenie Modułu II komputerowego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem otrzymania Certyfikatu ukończenia szkolenia. Obecność obowiązkowa!

 

♦ XII zjazd szkoleniowy    14-02-2011

Przypominamy, że ostatni zjazd szkoleniowy, w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” - Moduł komputerowy, odbędzie się w dniach 17-18.02.2011r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

♦ XI zjazd szkoleniowy    08-02-2011

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 10-11 lutego 2011r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

♦ X zjazd szkoleniowy    01-02-2011

Przypominamy, że kolejny zjazd szkoleniowy, w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędzie się w dniach 03-04.02.2011r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

♦ IX zjazd szkoleniowy    10-01-2011

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 13-14 stycznia 2011r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

♦ Zmiana terminu zjazdu szkoleniowego    21-12-2010

Szanowni Państwo, przypominamy, że nastąpiła zmiana terminu X zjazdu szkoleniowego. Aktualny terminarz zjazdów dostępny jest w zakładce Do pobrania.

 

♦ VIII zjazd szkoleniowy    15-12-2010

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 16-17 grudnia 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

  

♦ VII zjazd szkoleniowy    01-12-2010

Przypominamy, że kolejny zjazd szkoleniowy, w ramach którego odbędą się pierwsze zajęcia z Modułu II - komputerowego, w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędzie się w dniach 02-03.12.2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 2). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

♦ Informacja    26-11-2010

            Informujemy, że w zakładce Do pobrania dodano nowe materiały szkoleniowe z VI zjazdu szkoleniowego.

 

♦ Egzamin    15-11-2010

            Informujemy, że na najbliższym zjeździe szkoleniowym, w piątek (19.11.2010r.) o godzinie 13:00 odbędzie się egzamin na zakończenie Modułu I biurowego. Obecność obowiązkowa!

 

♦ VI zjazd szkoleniowy    15-11-2010

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 18-19 listopada 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 3). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

Informacja    02-11-2010

            Informujemy, że w związku z nowelizacją Kodeksu pracy, zostaje przesunięty termin III Zjazdu szkoleniowego w ramach Modułu II - komputerowego. Aktualny terminarz zjazdów znajdu je się w zakładce Do pobrania.

 

Informacja    29-10-2010

            Informujemy, że w zakładce Do pobrania dodano nowe materiały szkoleniowe z V zjazdu szkoleniowego.

 

♦ Zmiana terminu zjazdu szkoleniowego    26-10-2010

Przypominamy, że nastąpiła zmiana terminu V zjazdu szkoleniowego. Aktualny terminarz zjazdów dostępny jest w zakładce Do pobrania.

 

Informacja    25-10-2010

Informujemy, że w zakładce "Do pobrania" (pozostałe dokumenty) umieszczono zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uczestnika projektu, które dotyczy wniesienia wkładu prywatnego za udział pracownika Beneficjenta pomocy w szkoleniu.
Wspomniany dokument powinien być dostarczony do Biura projektu w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pracownik Beneficjenta pomocy otrzymał wynagrodzenie za miesiąc, w którym uczestniczył w szkoleniu.
Prosimy o skrupulatne wypełnianie wszystkich pustych miejsc oraz o opieczętowanie dokumentu i złożenie na nim podpisu.
 

 

♦ V zjazd szkoleniowy    25-10-2010

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 27-28 października 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 4). Zajęcia rozpoczynają się w środę o godzinie 9:00.

 

IV zjazd szkoleniowy    18-10-2010

W dniach 21-22 października 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie odbęda się następne zajęcia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy”. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 w czwartek, w sali konfernencyjnej nr 4.

 

♦ Zmiana terminu V Zjazdu    18-10-2010

            Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu V Zjazdu szkoleniowego w ramach Projektu "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy". Zajęcia odbędą się w dniach 27-28 października 2010 r. w Hotelu Wileńskim.

 

III zjazd szkoleniowy    11-10-2010

W dniach 14-15 października 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie odbęda się następne zajęcia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy”. Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 w czwartek, w sali konfernencyjnej nr 4.

 

Informacja    05-10-2010

            Informujemy, że w zakładce Do pobrania dodano nowe materiały szkoleniowe z II zjazdu szkoleniowego.

 

II zjazd szkoleniowy    27-09-2010

Przypominamy, że kolejne zajęcia dla uczestników szkolenia w ramach Projektu „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy” odbędą się w dniach 30 września –1 października 2010r. w Hotelu Wileńskim, ul. Knosały 5 w Olsztynie (sala konferencyjna nr 3). Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godzinie 9:00.

 

Informacja    20-09-2010

 
     
      Informujemy, że w zakładce Do pobrania dodano nowe materiały szkoleniowe z ostatniego zjazdu szkoleniowego.

 

♦ Informacja    06-09-2010

      Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" ma przyjemność poinformować, że pierwsze spotkanie w ramach Projektu "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy", odbędzie się w dniach 16-17 września 2010r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 900 - 1630 w sali konferencyjnej nr 3.

 

♦ Biuro projektu   02-08-2010

      Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" przy ul. Ratuszowej 5, 10-116 Olsztyn.

Telefon kontaktowy do Biura Projektu: 89 527 08 98

 

♦ Rekrutacja do projektu rozpoczęta   01-08-2010

      Wszystkie osoby chętne do udziału w Projekcie "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy" prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich do Biura Projektu (ul. Ratuszowa 5, 10-116 Olsztyn) osobiście lub drogą pocztową.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Do pobrania, lub otrzymać w Biurze Projektu.

 

♦ Ruszyła realizacja Projektu "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy"   01-08-2010

      Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" informuje, że z dniem 01-08-2010 rozpoczęła realizację projektu "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Więcej informacji  w zakładce PROJEKTY EFS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie."