Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje..."Legal English" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

__________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy pracodawców z branży prawniczej do udziału lub do skierowania swoich pracowników na współfinansowany ze środków UE kurs prawniczego języka angielskiego, realizowany w ramach projektu

„LEGAL ENGLISH

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury w ramach przygotowywanego projektu unijnego przeprowadzi cykl kursów prawniczego języka angielskiego zakończonych przystąpieniem do egzaminu TOLES (TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS) . Jest on uznawany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Został opracowany przez specjalistów z dziedziny prawa mających także doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego. Egzamin umożliwia prawnikom i studentom prawa udokumentowanie ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykonywaniu codziennych czynności prawniczych, wynikających z pracy w instytucji prawniczej. Z tego powodu zadania egzaminacyjne mają charakter praktyczny i sprawdzają znajomość współczesnego języka prawniczego.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury rozpoczyna realizację kursów od 1 grudnia 2010r.  W związku z powyższym już teraz trwa rekrutacja wszystkich chętnych zainteresowanych wzięciem udziału w kursie prawniczego języka angielskiego.

Koszt takiego rocznego kursu bez unijnego dofinansowania wynosi około 3000,00 zł/os. W przypadku uczestnictwa w naszym projekcie koszt kursu będzie wynosił 590zł (w cenie tej zawarty będzie 120h kurs językowy, podręczniki oraz koszt egzaminu TOLES certyfikującego zdobytą wiedzę, którego zwykła cena wynosi 500zł). Kurs odbywać się będzie w małych 6 osobowych grupach wydzielonych na podstawie poziomu znajomości język angielskiego poszczególnych uczestników. Zajęcia będą odbywać się na terenie Olsztyna.

 

!!UWAGA!!

 W przypadku pracowników kancelarii zatrudnionych na umowę o pracę istnieje możliwość skorzystania z kursu całkowicie nieodpłatnie, co wiąże się z uczęszczaniem na zajęcia językowe w godzinach pracy (około 4h zajęć tygodniowo).  

 Osoby zainteresowane szczegółami realizowanego projektu oraz pobraniem dokumentacji rekrutacyjnej proszone są o kontakt telefoniczny z biurem projektu pod nr (89)5270898 lub drogą elektroniczną na adres mailowy agnieszka@frr.olsztyn.pl

Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Proć

 

Z poważaniem

Dyrektor Fundacji

Paweł Rutkowski


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Legal English jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie."