Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje..."Akademia dla prawnika i jego pracownika" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

__________________________________________________________________________________________________

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia  i Mazury”, z dniem 1 sierpnia 2011r. rozpoczęła realizację projektu  „Akademia dla prawnika i jego pracownika”,  w ramach którego zaplanowane jest udzielenie mikro i małym przedsiębiorstwom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego pomocy publicznej na szkolenia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie się 20 mikro przedsiębiorstw, świadczących usługi prawnicze, z powiatu olsztyńskie gogrodzkiego i ziemskiego do wymogów współczesnej gospodarki poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: posługiwania się branżowym językiem angielskim, profesjonalnej obsługi klienta biznesowego, rachunkowości w procesach prawnych przez min.25 osób (10 kobiet, 15 mężczyzn) zatrudnionych w kancelariach prawniczych do końca sierpnia 2012r. poprzez udział w Projekcie (w I,II lub III Module szkoleniowym),które odbywać się będą od IX 2011 do VII 2012r.

W ramach projektu „Akademia dla prawnika i jego pracownika” przewidziana jest realizacja:

1. Kursu języka angielskiego prawniczego zakończonego przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego TOLES

- kurs odbywać będzie się co tydzień – 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne (łącznie 120h kursu)

2. Szkolenie –Profesjonalna obsługa klienta biznesowego

-zajęcia odbywać będą się w formie 2-dniowych zjazdów, średnio co 2-3 tygodnie, razem 8 dni szkoleniowych

3. Szkolenie –  Rachunkowość w procesach prawnych

-zajęcia odbywać będą się w formie 2-dniowych zjazdów, średnio co 2-3 tygodnie, razem 6 dni szkoleniowych

 

Do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uczestnictwo w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNE. Właściciele przedsiębiorstw świadczących usługi prawnicze zobowiązani będą do wniesienia wkładu własnego w formie gotówki, w wysokości 673 zł za udział w kursie językowym, 177,80 zł z udział w szkoleniu „Rachunkowość w procesach prawnych” oraz 277,40 zł za szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta biznesowego”.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce do pobrania) w Biurze Projektu, siedzibie Fundacji Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” przy ul. Ratuszowej 5 w Olsztynie.

 

Osoby zainteresowane szczegółami realizowanego projektu proszone są o kontakt telefoniczny z biurem projektu pod nr (89)527 08 98 lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@frr.olsztyn.pl

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Akademia dla prawnika i jego pracownika" jest współfinansowany przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie