Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznego



Partnerzy...


Referencje...



 "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy 2"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________________________________________________________________________________